Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Novinky
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na adrese https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti/?zus=115

zjistíte, zda Vaše dítě bylo či nebylo přijato ke studiu na ZUŠ Jeseník v příštím školním roce.

Pokud bylo přijato, vidíte v systému, k jakému učiteli na ZUŠ Jeseník bylo Vaše dítě pro školní rok 2018/2019 přiřazeno. Je třeba, abyste se společně s dítětem v pondělí 3. září 2018 v době 9-12 a 13-17 dostavili k zápisu k uvedenému vyučujícímu /pokud nebude např. ze studijních či pracovních důvodů přítomen, informujte se ohledně zápisu na vedení školy/. Tímto okamžikem se stáváte žáky ZUŠ Jeseník.

Pokud se k zápisu nedostavíte, budou místo Vás kontaktováni čekatelé.

Pokud nebylo přijato, je tzv. nezařazeným žákem (z kapacitních důvodů nebylo dítě přijato - dle možností školy či úvazků jednotlivých učitelů). Je však zařazeno mezi čekatele a pokud se místo uvolní (bývá to velmi často ještě na začátku školního roku), budeme Vás ihned kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

TABLO 2018

TABLO 2018

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

pondělí 28. května - středa 30. května v 13 - 17 hodin

Zápis bude probíhat do hudebního, výtvarného a literárně - dramatického oboru. A KDE? HUDEBNÍ OBOR: ul. 28. října 873, Jeseník, ul. O. Březiny 45, Jeseník a Mikulovice - budova ZŠ, VÝTVARNÝ OBOR: ul. Alšova 243, Jeseník a LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR: ul. 28. října 873, Jeseník.
PŘED SAMOTNÝM ZÁPISEM VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA www.izus.cz

Regionální výtvarná a literární soutěž u příležitosti oslav 70 let ZUŠ Jeseník a 45 let výtvarného oboru

Regionální výtvarná a literární soutěž u příležitosti oslav 70 let ZUŠ Jeseník a 45 let výtvarného oboru

NAMALUJ A NAPIŠ TO PO SVÉM

Vyhlašovatel:

Základní umělecká škola Jeseník, Spolek přátel umění

Motto:

Základní umělecká škola (dříve Lidová škola umění) má nezastupitelný význam v kulturním dění našeho regionu a současně svým působením přesahuje jeho hranice celostátně                     i v zahraničí. Za dobu své existence vychovala řadu umělců a svými aktivitami (koncerty, výstavy, přehlídky...) po léta obohacuje kulturní dění a vytváří ve všech svých žácích                     i veřejnosti vztah k umění.

Soutěž je určena všem, kteří rádi amatérsky kreslí, malují, modelují či píší.

Kategorie: děti a žáci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a Gymnázia, dospělí.

Náměty:

  • výtvarná část: hudba, co mi „zuška“ dala, dává, hudební nástroje, divadlo, tanec, orchestry, spolužáci, učitelé, vzpomínky…

Technika výtvarných prací:

volná: kresba, malba, prostorové práce, grafika (včetně počítačové grafiky), animace; formát neomezený

  • literární část – náměty: s kým jsem se v „zušce“ potkal/a/, jaká přátelství vznikla, zážitky, vzpomínky,

           formy: poezie, povídka, pohádka s hudební, taneční i výtvarnou tématikou.

Literární práce:

musí být vyhotoveny v pěti exemplářích a poslány také elektronicky na zusjes@jes.cz

Adresa příjemce:

Základní umělecká škola Jeseník

ul. 28. října 873, 790 00 Jeseník

Obálku označit heslem soutěže a uvést, zda se jedná o výtvarnou či literární část. Požadujeme seznam prací s autory a věkem.

Soutěžní práce můžete také doručit osobně.

Porota složená ze zástupců zúčastněných škol a pedagogů ZUŠ zasedne první týden v říjnu 2018.

Výsledky soutěže zveřejníme stejnou cestou jako vyhlášení (emailem, tisk, stránky školy...) a ocenění budou pozváni ke slavnostnímu předávání diplomů a cen na vernisáži 4.12.2018     v Divadle P. Bezruče.

Případné dotazy na tel. č.: 776 717 735  

Fantastické soutěžní úspěchy ZUŠ Jeseník

Fantastické soutěžní úspěchy ZUŠ Jeseník

Žáci ZUŠ Jeseník se v tomto roce zúčastnili soutěže vyhlášené MŠMT ve hře na dechové nástroje. Tato ministerská soutěž má svá přísná pravidla a vyniká svou velmi vysokou úrovní. V tomto školním roce se přes školní, okresní a krajské kolo do ústředního kola soutěže probojovalo hned šest žáků naší školy. Ústřední kolo soutěže probíhalo ve dnech 3. – 6. května na Základní umělecké škole J. Hanuše v Praze – Břevnov.

      Hned první den soutěže se naším mladým hráčům zadařilo a ve velmi perné konkurenci žáků z celé republiky vybojovaly flétnistky Barbora Doleželová – Čestné uznání, Amálie Jati – 3. místo a Hana Mašková – 2. místo. Všechny tři navštěvují třídu Mgr. Dany Macečkové. Dále vybojovala také 2. místo trombonistka Ivana Vondrušková. Druhý den soutěže pokračoval soutěží hlubokých nástrojů, ve které zazářil tubista Petr Velc. Ten se vrátil den předtím ze soutěže v USA, kde soutěžil s týmem z Gymnázia Jeseník. I přesto, že skoro dva týdny nehrál, předvedl famózní výkon, za který ho porota ohodnotila 1. místem. Oba posledně zmínění navštěvují třídu Mgr. Františka Mecha. A ve třetím dnu soutěže se předvedla žákyně Ing. Jiřího Dvořáka Helena Holčíková ve hře na zobcovou flétnu, která vysoutěžila v obrovské konkurenci nádherné 2. místo.

     Na závěr děkuji a blahopřeji všem soutěžícím, pedagogům a také korepetitorkám Zdeně Blechtové a Karoline Vysikan za klavírní doprovod žáků.

                                                                 František Mech

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.