Novinky
Vánoční koncert ZUŠ Jeseník

Vánoční koncert ZUŠ Jeseník

středa 15.12.2021 - 17 hodin - Kaple

PODZIMNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK

PODZIMNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK

sobota 27.11.2021 - 15 hodin - Kongresový sál PLL a.s.

50 let DOM ZUŠ Jeseník - Slavnostní koncert!

50 let DOM ZUŠ Jeseník - Slavnostní koncert!

sobota 20.11.20201 - 14.30 hodin - sál MěÚ (IPOS)

dirigují současní dirigenti orchestru Tomáš Uhlíř a Milan Domes, zakladatel orchestru Vladimír Vraňovský, bývalí dirigenti Martin Blechta a František Mech, a vzácní hosté Aleš Podařil a Jaroslav Šíp.

Speciální host trumpetista Vlado Kumpan

průvodní slovo MUDr. Jan Štelcl

spoluúčinkují Mažoretky SZUŠ Taneční s. r. o . Jeseník

S profesionály ruku v ruce

S profesionály ruku v ruce

čtvrtek 11.11.2021 - 17 hodin v Kapli

Účinkují:

Karolína Cingrošová – soprán, patronka Hvězd a hvězdiček

Vilém Veverka – hoboj

Barbara Maria Willi - cembalo

Václav Žmolík – televizní a rozhlasový moderátor

a žákyně ZUŠ Jeseník

Barbora Hejdová (18 let) - hoboj (pedagog Iveta Trojanová)

Klaudie Drlíková (9 let) - hoboj (pedagog Iveta Trojanová)

Koncert DOM ZUŠ Jeseník - Týden V. Priessnitze

Koncert DOM ZUŠ Jeseník - Týden V. Priessnitze

sobota 9.10.2021 - 15 hodin - Kongresový sál PLL a.s.

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.