Novinky
TABLO 2021

TABLO 2021

Tablo si také můžete prohlídnou naživo v Trafice U Klíčů.

PROVOZ ZUŠ JESENÍK OD 8.6.2021

PROVOZ ZUŠ JESENÍK OD 8.6.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR, MZd a MŠMT ČR od úterý 8.6.2021 v základních uměleckých školách platí:

1) Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

2) Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. Taktéž např. ve sborovně, kde je pedagog pouze např. se svými spolupracovníky, ochrana dýchacích cest již není nutná!

3) Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ), není stanovena povinnost dokládání testování.

Připomínám, že už od minulého týdne neplatí taktéž zákaz vstupu třetích osob do budovy!

S přátelským pozdravem

Bc. Tomáš Uhlíř, v. r.

ředitel ZUŠ Jeseník

DALŠÍ ROZVOLNĚNÍ V PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 10.5.2021

DALŠÍ ROZVOLNĚNÍ V PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 10.5.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR a MŠMT ČR se od 10.5.2021:

V základních uměleckých školách
umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině (žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti, např. prodělaný koronavirus apod.)

TOHOTO MÓDU „3 NA 1“ VYUŽIJEME OD 10.5.2021 V HUDEBNÍM OBORU V KOMORNÍ, SKUPINOVÉ, EV. SOUBOROVÉ HŘE (např. po sekcích) A TO TZV. ROTAČNÍM ZPŮSOBEM (učitelé se s Vámi spojí a domluví, kdo se v daném týdnu výuky zúčastní – např. vyučující má ve skupinové hře celkem 6 žáků - první týden přijdou 3, další týden ti zbývající 3).

VÝUKA HN ZŮSTÁVÁ I NADÁLE V DOSAVADNÍM REŽIMU - DISTANČNĚ S MOŽNOSTÍ INVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ OPĚT NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI.

VE VÝTVARNÉM A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU JE MOŽNO KROMĚ DISTANČNÍ VÝUKY NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI ZAHÁJIT PREZENČNÍ VÝUKU ČI KONZULTACE ROVNĚŽ V MÓDU „3 NA 1“, COŽ VZHLEDEM K VĚTŠÍ HODINOVÉ DOTACI U TĚCHTO PŘEDMĚTŮ KVITUJEME.

Dalšího vládou a MŠMT povoleného umožnění osobní přítomnosti na konzultaci nebo výuce v ZUŠ konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za podmínek negativního testu či čestných prohlášení z důvodů provozních a nemožnosti splnění požadovaného prozatím nevyužijeme!!!

S přátelským pozdravem
Bc. Tomáš Uhlíř, v. r.
ředitel ZUŠ Jeseník

PF 2021

PF 2021

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.