• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
Organizace výuky během Schubertovy soutěže

Organizace výuky během Schubertovy soutěže

V době konání Schubertovy soutěže ve dnech 26.4. - 28.4. odpadá individuální výuka a výuka hudební nauky na hl. budově
u těchto učitelů: Š. Bartoňová, B. A. Blahová, D. Both, R. Jeřábková, Z. Kainarová, D. Kaňková, J. Melicheríková,
J. Moková, T. Novotný, V. Střížová, J. Svoboda, H. Štěpánová, V. Vlčková, K. Vysikan, na Březince u Z. Blechtové.

Sbor (A.Beťáková), Benjamínci (D. Both), SOJ (F. Mech), výuka u  D. Macečkové, J. Dvořáka, v  LDO a VO na Alšově ulici bude probíhat bez přerušení. Výuka VO u p. uč. J. Krhánkové na hlavní budově proběhne jen v pátek 28.4. (výuka ve středu a čtvrtek bude po domluvě s vyučující nahrazena).
ředitelství ZUŠ

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

Ve dnech 21. a 22. března 2017 se v Uničově konalo krajské kolo Národní soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ ve hře na klavír. Do tamní základní umělecké školy se sjelo 61 talentovaných klavíristů z celého Olomouckého kraje, aby předvedlo své umění. Konkurence byla tradičně obrovská – velmi těžko lze měřit podmínky a výběr žáků z velkých měst s podmínkami v Jeseníku, městeček a vesnic našeho okresu. Talenty však máme veliké a o tom svědčí ceny, které naši klavíristé získali v jednotlivých kategoriích.

Sestry Sára a Sofie Štelclovy, Jonáš Doležel ze ZUŠ Jeseník vybojovali 2. místa, Veronika Doušková 3. místo /ZUŠ Jeseník/, Daniel Hodgkins / ZUŠ Jeseník / byl oceněn Čestným uznáním, Phuong Anh Tran a Marie Magdalena Michálková ze ZUŠ K. Ditterse Vidnava získaly rovněž Čestné uznání.

Všem klavíristům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho okresu. Veliké poděkování patří jejich učitelkám – Zdeně Blechtové, Karolině Vysikan, Lence Polcrové, Marii Ondryášové, Valerii Pištákové a Radmile Jiráskové za výborné vedení žáků a jejich přípravu na soutěž.

L. Polcrová

VZPOMÍNÁME...

VZPOMÍNÁME...

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ JESENÍK V NOVÉM

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ JESENÍK V NOVÉM

Na „ZUŠce“ došlo v měsíci únoru k velkému stěhování výtvarného oboru. Dosavadní prostory už nepostačovaly pro 3 učitele a TÉMĚŘ 200 dětí. Z tohoto důvodu část výuky díky vstřícnosti vedení ZŠ Průchodní několik let probíhala i v jejich prostorách.
Díky finanční podpoře Města Jeseník byly provedeny úpravy interiéru Vily Josefíny na Alšově ulici (bývalá SVZUŠ) - nové podlahy, voda do tříd, atd. Další úpravy objektu, který je v majetku města, mají následovat. Výtvarný obor má tak po přestěhování k dispozici velkorysé prostory se zahradou.
A jak takové stěhování probíhá? Výtvarníci jsou a musí být vetešníci, aby měli z čeho tvořit. Shromažďují různé materiály, aby v dětech probouzeli kreativitu. Věcí co k výuce potřebují je opravdu hodně. V pohotovosti byla mimojiné celá mužská část učitelského sboru ZUŠ včetně vedení. Nevěřili byste, jak se učitelé hudby umí otáčet i s takovými nástroji jako palice, kladivo, vrtačka, ….. Veliký dík patří všem pomocníkům.
Na Alšovu ulici byly přestěhovány třídy Ivy Svobodové a Jana Hanulíka, na hlavní budově ZUŠ Jeseník, kde se díky úpravám místo pro tvoření zvětšilo, zůstává Jana Krhánková.
Výtvarný obor ZUŠ Jeseník má každoročně úspěch na republikové i mezinárodní úrovni. Těšíme se proto, že nové prostory nám poskytnou více inspirace a možností k tvůrčí práci. V rámci objektu postupně budujeme zázemí pro sochařskou a keramickou činnost. Rádi bychom vybavili i učebnu počítačové grafiky, kterou společně s prostorovou tvorbou plánujeme v budoucnu nabídnout jako nový výukový obor. Nové možnosti skýtá i rozlehlá zahrada, a to jak pro malování přírody „in natura“, tak třeba pro páci se dřevem.
Moc nás těší, že zájem dětí se každoročně zvyšuje. V tomto školním roce u nás studuje už 205 žáků.

MgA. Iva Svobodová

Aktuální akce
Aktuální video
Jsme hrdými účastníky celostátního happeningu základních uměleckých škol "ZUŠ Open". Koncerty se budou konat 30.5.2017.
ZUŠ Open 750 let města Jeseník Banner iZUŠ
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Základní umělecká škola Jeseník
28. října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

zusjes@jes.cz

+420 603 271 791 ředitel

+420 603 156 241 zástupkyně ředitele

+420 731 457 020 zástupce ředitele /O. Březiny 45/

+420 731 405 709 účetní

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích