Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Novinky
Hlasování - Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

Hlasování - Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

Olomoucký kraj každoročně uděluje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.
I v letošním roce kraj připravil zvláštní kategorii těchto cen určenou přímo občanům.
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2017 je tedy jediná kategorie,
ve které o udělení ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo široká veřejnost svým hlasováním.
Hlasování v anketě probíhá od 1. 3. 2018 a bude ukončeno 31. 3. 2018 ve 24:00 hod.

SPU navrhlo nominaci naší školy.

HLASUJTE PRO ZUŠ JESENÍK ZDE:

 http://www.kr-olomoucky.cz/zakladni-umelecka-skola-jesenik-odpoved-40.html

20 let Kytarového orchestru a sboru Zvonky ZUŠ Jeseník

20 let Kytarového orchestru a sboru Zvonky ZUŠ Jeseník

Bývá tradicí, že každoročně v jarních měsících máme příležitost si vyslechnout umění jesenických orchestrů. V březnu (24.3.2018) odehrál svůj jarní koncert Dechový orchestr mladých a v dubnu bude hrát orchestr smyčcový (14.4.2018). My kytaristé máme svůj jarní koncertní den v sobotu 7. dubna 2018. A k tomu ještě kulaté výročí! Již od rána bude v Kongresovém sále živo. Čeká nás náročná generální zkouška Kytarového orchestru a pěveckého sboru Zvonky, zkouška tanečnic, dolaďování všech detailů.

Víte, že spolu s Kytarovým orchestrem oslaví své kulatiny také pěvecké sbory Zvonky a Zvonečky? Tak hezky popořádku: Pěvecký sbor Zvonky byl založen v roce 1998 p. uč. Annou Beťákovou. P. učitelka měla zájemců o zpěv opravdu mnoho, tak spolu se Zvonky založila i sbor pro začínající malé zpěváky a zpěvačky Zvonečky. Sbory postupně získávaly mnoho zkušeností a úspěchů, spolupracovaly s mnoha tělesy (Dechový orchestr, Smyčcový orchestr, Flétnový soubor, Finský sbor Kirviset a další) a podívali se společně s Kytarovým orchestrem na spoustu festivalů (Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Francie, Finsko).

Kytarový orchestr byl na počátku jen malý soubor dvanácti kytar, který založila p. uč. Carmen Langerová. Mladé kytaristy však společné hraní bavilo a tak p. učitelka postupně přijímala další hráče. Když po pěti letech činnosti předala taktovku p. uč. Václavu Dvořákovi, bylo jich na dvě desítky. Kytarový orchestr se zúčastnil několika soutěží (Pražské struny, Hradecké Guitarreando) a festivalů v ČR  i zahraničí. Postupně došlo i k rozšíření nástrojového obsazení. Přibrali jsme hráče na bicí, baskytaru, ukulele, akordeon, flétny. Jako sólisté s námi spolupracovalo mnoho hráčů ZUŠ i mimo ni (např. Vít Hanulík – mandolína, Jiří Svoboda – zpěv, Iva Vondrušková – pozoun, Vilém Juřena – akordeon, Tomáš Pohl – kytara, Španěl Manuel Alonso – kytara).

Děkujeme našim sponzorům a přispívatelům: Město Jeseník, AKRHK Praha, Autocampink Bobrovník, Spolek přátel umění, Foto Sylva Janhubová, Horský hotel Skiland, Zemědělské družstvo Jeseník, Czech product, Ekostavby HZ, Květinka Iris, MUDr. Jaroslav Novotný, Ladislav Lukeš a další.  

Koncert ke 20. výročí založení se koná v Kongresovém sále Priessnitzových lázní Jeseník v sobotu 7. dubna 2018 v 15 hodin. Jste srdečně zváni!

Více na www.ko.jesenik.com

                                                                            Václav Dvořák

Okresní přehlídka klavíristů v komorní hře

Okresní přehlídka klavíristů v komorní hře

Ve čtvrtek 15. března 2018 se v Kapli v Jeseníku konala 1. okresní přehlídka klavíristů v komorní hře. Do Kaple se sjelo 54 žáků a studentů, kteří předvedli své umění ve 4 a 6ruční hře a hře na dva klavíry. Myšlenka uskutečnit toto setkání není tak neznámá. Komorní hra na klavír má ve výuce na ZUŠ velkou tradici a její historie se datuje již od působení bývalého ředitele ZUŠ Jeseník pana Aloise Složila, který byl mj. nadšeným propagátorem čtyřruční hry a také spoluzakladatelem velmi proslulé mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua.                                                                                      

Na přehlídce jsme si mohli poslechnout 54 klavíristů z celého okresu v různých seskupeních. Představili se mladší žáci všech ročníků 1. stupně a také starší studenti. Mohli jsme slyšet velmi zdařile provedené skladby klasických autorů a v podání starších klavíristů i velmi oblíbené úpravy skladeb F. Mercurryho, R. Cocciante, ABBY či K. Svobody. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné hudební odpoledne a jejich pedagogům za přípravu svých žáků.  

 L. Polcrová

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

V sobotu 17.2.2018 se členové Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy Jeseník zúčastnili v Praze v Kongresovém sále Hotelu Pyramida jubilejního 20. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů a dosáhli senzačního úspěchu.

Ve své soutěžní kategorii získali zlaté pásmo s vyznamenáním, svou kategorii celkově vyhráli a navíc získali i cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby Evžena Zámečníka Ozvěny tance.

Soutěže se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 14 orchestrů z ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Lotyšska a Itálie, přičemž právě v kategorii s jesenickým orchestrem bylo dalších pět souborů. Odborná mezinárodní porota, tvořená odborníky na symfonickou dechovou hudbu, prohlásila po setkání s dirigenty, že výkon jesenického orchestru byl příjemným překvapením celé soutěže. Dosaženým bodovým hodnocením se tak DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem stal v soutěži napříč kategoriemi vůbec nejúspěšnějším z českých orchestrů. 

Dodejme, že mezinárodní soutěžní festival dechových orchestrů patří mezi nejvýznamnější akce podobného druhu v ČR.  Jeho pořadatelem je festivalová kancelář OR-FEA za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou WASBE /Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů/.

Účast DOM ZUŠ Jeseník na zmíněné soutěži finančně podpořilo i Město Jeseník.

Tomáš Uhlíř - uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán je pro nás výtvarníky jednou za tři roky velká událost. Ve Šternberském klášteře jsou vystaveny výtvarné práce z celé České republiky. Výtvarné řady i jednotlivé práce, které postoupily z krajských kol, posuzuje ústřední porota. Na celostátní přehlídku se jich z krajů dostala polovina. V naší kategorii bylo na celostátní přehlídku vybráno 60 výtvarných řad, z toho 7 řad získalo zlaté pásmo, 7 stříbrné pásmo, ostatní měly pásmo bronzové a čestná uznání. Můžeme se pochlubit, že naše výtvarná řada Zahrada Jiřího Trnky patří do stříbrného pásma! V kategorii výtvarných akcí máme čestné uznání za akci Plankton a za jednotlivé práce Jana Svobodová získala čestné uznání. Vystavujícím dětem při nejbližší příležitosti pogratulujeme za reprezentaci školy. Klášter ve Šternberku se tento víkend proměnil v pokladnici nápadů a krásných myšlenek. Kdo budete mít cestu kolem, můžete si prohlédnout výstavu až do září 2018.

Iva Svobodová

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.